Byl syn Rudolfa II. šíleným vrahem?

Byl syn Rudolfa II. šíleným vrahem?

Na svět přišel Julius Caesar d´Austria v roce 1584 nebo 1586. Byl pravděpodobně nejstarším synem Rudolfa II. a jeho milenky Kateřiny Stradové. Juliovo otec se zprvu snažil dopřát svému levobočkovi kvalitní vzdělání, více ale Rudolf II. bojoval se svými démony. Sžírala ho schizofrenie a maniodepresivní psychóza.

Roku 1605 se Julius Caesar d´Austria poprvé objevil v Českém Krumlově. Zřejmě nikdo netušil, že ho tam jeho otec spíše ukryl poté, co údajně zavraždil svého sluhu. Rudolf II. syna obdaroval zámkem právě v Krumlově, který Julius využíval jako své residenční sídlo. To jeho otec zakoupil od zadluženého politika a šlechtice z rodu Rožmberků Petra Voka.

Chovaní mladého Julia se ovšem nijak nelepšilo. Naopak byl prý velice častým návštěvníkem nevěstinců, holdoval alkoholu i pouličním bitkám a stále se u něj projevovaly sadistické sklony (nejčastěji šlo o mučení a zabíjení zvířat).

Julius byl tedy odejit do kláštera v Horním Rakousku. Řeholníci v Gamingu se měli pokusit o jeho převýchovu. To se ovšem jaksi minulo účinkem.

Vražedná láska

O tři roky později se do něj zamilovala Markéta Pichlerová, dcera krumlovského dlažebníka. Její rodiče její city schvalovali, jelikož cítili příležitost, jak dceru dobře provdat. Při jednom ze svých záchvatů ale Julius patnáctiletou Markétu probodl svým kordem a vyhodil ze zámeckého okna. Ta jako zázrakem jeho běsnění přežila a vrátila se zpět ke svým rodičům.

Když se to ovšem vyšinutý Julius dozvěděl, nechal pro ni poslat a dovézt zpět na zámek. Tam jí poté nožem vydloubnul oko, vyrazil zuby, několikrát rozbil hlavu a uřízl obě uši. O několik dní později Markétu pohřbili v nedalekém klášteře a víko rakve údajně zatloukl sám vrah.

O jeho řádění se doslechli až v Praze a Julia uzamkli v zamřížovaném pokoji, který hlídali stráže. O rok a půl později ho nalezli v pokoji mrtvého. Dodnes se vedou dohady, zda byl zavražděn nebo za jeho smrt může prasklý vřed na krku.

Pohřben byl Julius Caesar d´Austria v krumlovském minoritském klášteře, stejně jako jeho poslední oběť Markéta.