Kounovské řady lákají na výlet

Kounovské řady lákají na výlet

Nedaleko Rakovníka leží údajně jedno z nejzáhadnějších míst Česka. U obce Kounov (mezi Kounovem, Pnětluky a Domoušicemi) se nachází kamenné řady, kterých si poprvé všiml Antonín Patejdl, kounovský učitel.

Zaměřil je a upozornil na ně Památkový úřad a archeology. Stalo se tak až roku 1934, do té doby kamenům nikdo nevěnoval nijak velkou pozornost. Kamenné řady jsou ve čtrnácti rovnoběžných řadách a je jich na dva tisíce.

Ke kamenům se ovšem výzkumníci vrátili až v sedmdesátých letech dvacátého století. A to navíc šlo o děti a amatéry. Ti kamenné řady opětovně zaměřili a dokonce pojmenovali největší dva z nich: Pegas a Gibbon.

Podle všech proběhlých výzkumů se soudí, že kamenné řady mohly vzniknout v pravěku, středověku nebo novověku. Pravěký význam kamenů není znám, pokud by řady vznikly v pozdějším období, mohlo se jednat o jakési hranice mezi zemědělskými pozemky.

Současná podoba kamenných řad není bohužel původní. Ty byly poškozeny lesní těžkou v osmdesátých letech dvacátého století. A to i přes to, že od roku 1976 jde o chráněné území.